Pražský přehled
Facebook

KAM na výlet speciál

magazín KAM na výlet speciál
(IV. ročník, česky)

Občasník na dané téma, například se zaměřením na konkrétní kraj, turistickou oblast, město, památky, sdružení či příhraniční oblast sousedících států. Každé vydání magazínu redakce uzpůsobí potřebám objednavatele.

periodicita: občasník (vydáván „na klíč“)
náklad: určí objednavatel
distribuce: určí objednavatel
ceny prezentací: po dohodě s objednavatelem

Aktuality